XXIII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ

Na téma Zločin a trest na Jesenicku

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze a Městská kulturní zařízení Jeseník si Vás tímto dovolují srdečně pozvat na 23. ročník svatováclavského setkání, jehož tématem se letos staly dávné i novější kriminální případy tohoto regionu.

Akce započne již 26. září, kdy bude od 10.00 hod. pro školy zpřístupněna expozice v budově Policie ČR obohacená o komentář historiků. Na akci je třeba se předem nahlásit, máte-li proto zájem, kontaktujte recepci jesenického muzea formou emailu. Druhého dne 27. září v 9.00 hod. započne v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria oblíbené a léty prověřené odborné sympozium, které ústřední téma letošního svatováclavského setkání představí z nejrůznějších úhlů – účastníci se mimo jiné dozví o zdejších popravištích, pytlácích a pochopitelně nebudou chybět ani případy vražd či politických perzekucí ze strany nacistů a komunistů. Výstupem konference, jejíž závěr je naplánován na jednu hodinu odpolední, bude tradiční svatováclavský sborník, který si můžete zakoupit přímo na místě. Téhož dne proběhne v 16.30 hod. komentovaná prohlídka policejní expozice pro zájemce ze strany veřejnosti.

Ve čtvrtek 28. září se v 9.30 hod. uskuteční v Bílé Vodě mše svatá a pietní akt k uctění památky řádových sester. Od 11.00 hod. bude v bělovodském muzeu následovat přednáška, která přiblíží vzpomínky internovaných řeholnic na Bílou Vodu zachycené v řádových kronikách.

Na samý závěr se pak Rytířský sál Vodní tvrze v 16.00 hod. rozezvučí tóny kvinteta Jesenické žestě. Podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas upřesněny na webových stránkách muzea, archivu a samostatných plakátech. Případná změna programu vyhrazena.

Čas a místo konání