CSA

CENTRUM SPOLEČNÝCH AKTIVIT 

Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst

Programové období: 2014-2020

Region: Olomoucký kraj

Evropský fond: ERDF

Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Příjemce: Město Jeseník

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000119

Zahájení projektu: 1. 10. 2017

Ukončení projektu: 30. 6. 2022

Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření trvalé přeshraniční kooperační sítě sdružující samosprávy Jeseníku, Nysy a aktivní formální (NNO) a neformální skupiny v rámci podpory občanské aktivity, která přispěje ke vzájemnému poznávání a porozumnění. Díky tomuto tyto organizace získají know-how v oblasti řízení, mentorování, prezentování, mezinárodní spolupráce a dostanou specifické zázemí umožňující jim rozvíjet se v rámci Centra společných aktivit v Jeseníku a Nyse.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 630 323,72 EUR

Veřejné zdroje: 111 233,60 EUR

Celková částka: 741 557,00 EUR

 

Realizací projektu bylo vytvořeno nové zázemí komunitního centra. Byly vybudovány a rekonstruovány prostory, které jsou funkčně odděleny a jasně vymezeny. Vznikla tedy nová interkativní knihovna pro děti a dospělé, vzdělávací multimediální učebna, projektová místnost, zázemí pro organizaci Člověk v tísni, víceúčelový hudební sál.

V nově revitalizovaných prostorech centra se uskutečňují společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami (senioři, hudební skupiny, školní divadla, zájmové spolky, atd.) s výrazným přeshraničním efektem.

Investiční stavební část projektu byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Aktivity projektu včetně vybavení komunitního centra bylo spolufinancováno z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Partneři projektu: Město Jeseník, MKZ Jeseník, Gmina Nysa, MiGBP Nysa

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ

OTEVŘENÍ CSA

 

Partneři

olomoucky_kraj.gif
olomoucky_kraj-2.gif
mesto_jesenik.gif
bannereuroregion1.jpg
bannerEuroregion1.jpg
woox-logo-black-cmyk-page-001.jpg
jeseniky_info.gif
vjesenikach.jpg
ndk-logoweb1.jpg
rozhlas-olomouc.png
radiocas1.jpg
klasika-viva-22.png
klasterni-hs-22.jpg
filmovy_klub_logo.jpg
rodinne_pasy.gif
SUAP-logo.jpg
duhalogo.jpg
logo-KO.jpg
jeseniky_logobanner.jpg
logoVMJ2011.jpg
pll-200.jpg
minipivovarlogosmall.jpg
_logoJT.jpg
wazysmall.jpg
logo-katovna-s-ic.png
Logo-Slovansmall.jpg
bluessmall.jpg
zus-logo.jpg
tanecni_logo-banner.jpg
jesenicke-noviny.jpg
el-chorro-club.jpg
kontra.jpg
javornik.png
mks-javornik.jpg
sos-logo.png
idpasky.jpg
knj.jpg
kudyznudy-rgb.jpg