Dnes je 01.10.2022, svátek má Igor.

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rezervace lístků na akce
Vážení klienti,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v souladu se Zákonem č. 18/2018 Sb O ochraně osobních údajů (GDPR) s účinností od 25. 5. 2018, vyplývá pro nás, jako provozovatele, povinnost oznámit Vám, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jak je používáme.
Patříte mezi naše klienty, kteří si u nás zarezervovali vstupenku na naše kulturní události. Z tohoto důvodu zpracováváme Vaše jméno a příjmení (název organizace), adresu, emailovou adresu a číslo telefonu. U nás v MKZ Jeseník bereme Vaše soukromí vážně a chceme Vás ujistit, že se o Vaše osobní údaje již od počátku staráme v souladu s nařízením.
Vaše osobní údaje budeme i nadále používat výhradně pro potřeby rezervace vstupenky.
Věříme, že i nadále zůstanete s námi.
 
Zásady zpracování osobních údajů
V souladu se Zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů byla provedena analýza pro provozovatele.
 
Zásada zákonitosti
Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými zákony, směrnicemi, vyhláškami, které tvoří součást obsahu jednotlivých záznamů o zpracovatelských činnostech.
Provozovatel v případě zpracování osobních údajů pro jiný účel, než ty co jsou uvedeny v jednotlivých záznamech o zpracovatelských činnostech, má k dispozici tiskopis na poskytnutí souhlasu od dotčené osoby. Provozovatel je poučen, že nesmí zpracovávat osobní údaje dříve, než má od dotčených osob souhlas.
 
Zásada omezení účelu
Provozovatel a jím pověřené osoby získávají a následně zpracovávají osobní údaje určené v souladu s účelem provozu. Na základě provedené analýzy, provozovatel dodržuje zásadu omezení účelu a zpracovává osobní údaje v souladu s účelem podle obsahu jednotlivých záznamů o zpracovatelských činnostech.
 
Zásada minimalizace osobních údajů
Provozovatel v souladu s obsahem jednotlivých záznamů o zpracovatelských činnostech určil jejich minimální nezbytný rozsah a tento přizpůsobil i v používaných informačních systémech, které jsou nezbytné pro provoz. Osobní údaje jsou uvedeny v části osobní údaje v jednotlivých záznamech o zpracovatelských činnostech.
 
Zásady správnosti
Provozovatel a jím pověřené osoby kontrolují správnost osobních údajů, které pokud není třeba, aktualizují způsobem k tomu určeným. V případě, že osobní údaje nejsou v souladu s účelem, nebo nejsou aktuální, provozovatel má zpracovány postupy, kdy bez zbytečného odkladu takové osobní údaje opraví nebo vymaže. Oprava je přípustná tehdy, pokud jsou osobní údaje v souladu se zásadou zpracování podle účelu.
 
Zásada minimalizace uchovávání
Provozovatel s přihlédnutím k účelu zpracování, v jednotlivých záznamech o zpracovatelských činnostech určil jaká je minimální délka uchovávání osobních údajů. Pro takové osobní údaje provozovatel přijal přiměřený způsob ochrany. Bližší informace jsou v dokumentaci zpracované podle Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů, bezpečnostním projektu. Pokud některé z osobních údajů nejsou určeny k archivaci nebo statistický účel, nebo překročí hranici minimálního uchovávání, provozovatel takové osobní údaje k tomu určeným způsobem vymaže, zlikviduje.
 
Zásady integrity a důvěrnosti
Provozovatel má v souladu se Zákonem č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a následných aktualizací zpracovány bezpečnostní směrnice a opatření. Během provozu se osobní údaje zpracovávají prostřednictvím vhodných technických prostředků. Provozovatel má přijata vhodná organizační opatření před případnou ztrátou, výmazem nebo poškozením osobních údajů.
 
Zásada odpovědnosti
Provozovatel je s uvedenými zásadami, jakož i postupy chování pro jednotlivé případy seznámen. V případě požadavku Úřadu na ochranu osobních údajů je umí prokázat.
 

Doporučujeme

LUKÁŠ PAVLÁSEK - PLANETA SLEPIC

Zábava

Stand-up speciál, ve kterém se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, kde si každý myslí, že má ...

KRÁLOVNY

Divadlo

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na ...

LAKOMEC

Divadlo

Kam až může vést chorobná závislost na majetku? Může být opravdu smyslem života jen jeho hromadění? Takových Harpagonů, ...

Podporují nás

Naše weby

Partneři