XXII. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU

Letos na téma Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze.

Ve dnech 28. a 29. září 2022 se uskuteční již XXII. ročník svatováclavského setkání v Jeseníku, tentokrát na téma Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze. Součástí akce bude připomínka násilné internace řádových sester v Bílé Vodě, slavnostní koncert, vlastivědné sympozium a komentovaná prohlídka tematické výstavy. 

Podrobný program naleznete na plakátu.

Pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze a MKZ Jeseník za finanční podpory města Jeseník a Olomouckého kraje.

Čas a místo konání