XIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB JESENÍK 2017

XIV. Ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb ve městě Jeseník a v PLL a.s.

Více info na www.dom.zusjes.cz.
Pořádá ZUŠ Jeseník, SPU a PLL a.s. za finančního přispění Města Jeseník.

Čas a místo konání