Dnes je 04.12.2022, svátek má Barbora.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ

09.11.2022 12:17:48
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Ředitelka Městských kulturních zařízení Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

ÚČETNÍ

 

Místo výkonu práce: Městská kulturní zařízení Jeseník

Platové zařazení: 8. platová třída, dle NV č. 264/2022 Sb.

Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Trvání pracovního poměru: na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou

 

Požadavky na uchazeče:

a)     fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)     občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)     způsobilost k právním úkonům,

d)     bezúhonnost.

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání:

- min. středoškolské s maturitní zkouškou, praxe výhodou

 

 požadované znalosti: 

- znalost podvojného účtování 

- znalost účetnictví příspěvkové organizace - výhodou

- znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet

- znalost účetní legislativy

- znalost účetnictví mzdové agendy

 

 další dovednosti, schopnosti:

-  dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost

-  odpovědnost, týmový přístup

-  ochota se dále vzdělávat.

 

Náplň práce:

 

-        daňová agenda, vypracování a podávání daňových přiznání

-        vedení a účtování mzdové a personální agendy

-        fakturace

-        příprava účetních podkladů

-        evidence majetku, závazků a pohledávek 

-        účetní inventarizace majetku

-        zpracování statistických výkazů

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 

-        jméno, příjmení, příp. titul uchazeče

-        datum a místo narození

-        státní příslušnost

-        místo trvalého pobytu

-        telefonní a emailový kontakt

-        datum a podpis zájemce

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 

-        strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností,

-        originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,

-        kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-        souhlas se zpracovnám osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. – obsahuje následující text:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů lze doručit:

- v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení Účetní“ osobně na recepci Divadla Petra Bezruče v Jeseníku nebo zaslat poštou na adresu: Městská kulturní zařízení Jeseník, 28. října 880/16, 790 01  Jeseník

- e-mailem na adresu: tomanova@mkzjes.cz, kde do hlavičky e-mailu bude uvedeno „Výběrové řízení Účetní“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Další informace poskytne Ing. BcA. Kateřina Tomanová, ředitelka MKZ, tel. 720021318

 

V Jeseníku dne 8. 11. 2022

 

Ing. BcA. Kateřina Tomanová,

ředitelka MKZ Jeseník

 

DOKUMENT PDF KE STAŽENÍ

Doporučujeme

JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE 2022

Různé

Čeká vás Živý Betlém, hudební vystoupení kapely Větry z Jihu, vystoupení dětí z MŠ Karla Čapka Jeseník, bohatý ...

Podporují nás

Naše weby

Partneři