VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ÚČETNÍ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Ředitel Městských kulturních zařízení Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

ÚČETNÍ

 

Místo výkonu práce: Městská kulturní zařízení Jeseník

Platové zařazení: 9. - 10. platová třída, dle NV č. 264/2022 Sb. (+ osobní ohodnocení)

Datum nástupu: ihned nebo dle dohody

Trvání pracovního poměru: na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou

 

Požadavky na uchazeče:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost.

 

Požadované vzdělání:

- vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou, ekonomický směr výhodou

 

 Požadované znalosti: 

- znalost podvojného účtování 

- znalost účetnictví příspěvkové organizace - výhodou

- znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet

- znalost účetní legislativy

- znalost účetnictví mzdové agendy

 

 Další dovednosti, schopnosti:

- dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost

- odpovědnost, týmový přístup

- ochota se dále vzdělávat.

 

Náplň práce:

- komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů,

- sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, atd.

 

Nabízíme:

- zaměstnanecké benefity

- příspěvek na stravu

- 25 dní dovolené, sick days

- příjemné pracovní prostředí

 

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno, příjmení, příp. titul uchazeče/uchazečky

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- telefonní a emailový kontakt

- datum a podpis uchazeče/uchazečky

 

Povinné přílohy k přihlášce:

- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností,

- originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- souhlas se zpracovnám osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. – obsahuje následující text:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů lze doručovat:

- osobně na recepci Divadla Petra Bezruče v Jeseníku nebo zaslat poštou na adresu: Městská kulturní zařízení Jeseník, 28. října 880/16, 790 01 Jeseník

- e-mailem na adresu: brokes@mkzjes.cz, kde do hlavičky e-mailu bude uvedeno „Výběrové řízení Účetní“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Další informace poskytne Rostislav Brokeš, ředitel MKZ Jeseník, tel. 731 545 143 nebo Judita Pírková tel. 720 934 396.

 

V Jeseníku dne 23. 3. 2023

Rostislav Brokeš, ředitel MKZ Jeseník

Více informací

 

Partneři

olomoucky_kraj.gif
olomoucky_kraj-2.gif
mesto_jesenik.gif
bannereuroregion1.jpg
bannerEuroregion1.jpg
woox-logo-black-cmyk-page-001.jpg
jeseniky_info.gif
vjesenikach.jpg
ndk-logoweb1.jpg
rozhlas-olomouc.png
radiocas1.jpg
klasika-viva-22.png
klasterni-hs-22.jpg
filmovy_klub_logo.jpg
rodinne_pasy.gif
SUAP-logo.jpg
duhalogo.jpg
logo-KO.jpg
jeseniky_logobanner.jpg
logoVMJ2011.jpg
pll-200.jpg
minipivovarlogosmall.jpg
_logoJT.jpg
wazysmall.jpg
logo-katovna-s-ic.png
Logo-Slovansmall.jpg
bluessmall.jpg
zus-logo.jpg
tanecni_logo-banner.jpg
jesenicke-noviny.jpg
el-chorro-club.jpg
kontra.jpg
javornik.png
mks-javornik.jpg
sos-logo.png
idpasky.jpg
knj.jpg
kudyznudy-rgb.jpg