VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITEL/KA MKZ JESENÍK

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITEL/KA MKZ JESENÍK
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Jeseníku
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ředitele/ky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník

Popis organizace:
Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace je kulturní organizací města Jeseníku. Zajištuje provoz Kina Pohoda, Divadla Petra Bezruče, Knihovny Vincenze Priessnitze, Centra společných aktivit – CSA a Letního divadla. Na pozici ředitele/ky kulturních zařízení města hledáme manažera kultury, který komplexně a kreativně uchopí kulturní a komunitní život.

Obsah práce:
• Zajišťování, zprostředkování, organizování a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit v Jeseníku
• Koordinace a dramaturgie akcí ve všech provozech včetně akcí ve veřejném prostoru
• Koordinace a komunikace s dalšími organizátory kulturních akcí v Jeseníku
• Vedení týmu, organizace jednotlivých rolí v týmu a delegace úkolů
• Aktivní získávání finančních prostředků z regionálních, státních a evropských grantových programů
• Vytváření tvůrčích impulzů pro zlepšení činnosti organizace
• Správa, provozování a zajišťování údržby jednotlivých budov v majetku MKZ Jeseník

Nabízíme:
• Kreativní práci a možnost seberealizace v krásném prostředí jesenického podhůří     
• Vstřícný přístup a podporu ze strany zřizovatele
• plat 45 – 60 tis. Kč
• služební byt
• bonusy/prémie
• dovolená 5 týdnů
• pružná pracovní doba
• stravenky/příspěvek na stravování
• příspěvek na sport/kulturu/volný čas
• vzdělávací kurzy, školení
• možnost studijního volna

Požadavky na uchazeče:
• Min. středoškolské vzdělání, vysokoškolské výhodou
• Praxe v oboru managementu kultury vítána
• Manažerské schopnosti (delegace úkolů, organizační schopnosti včetně dovednosti dlouhodobě plánovat, samostatné rozhodování, znalost základů personalistiky, schopnost efektivně komunikovat v týmu a se zřizovatelem)
• Zkušenosti s vedením pracovního týmu
• Tvůrčí a koncepční myšlení
• Orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu (současné trendy, zdroje informací, potřeby různých cílových skupin)
• Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
• Zkušenosti se zpracováním žádostí o granty a řízením projektů, nejlépe v oblasti kultury regionální, státní nebo evropské úrovní výhodou
• Znalost prostředí a regionu výhodou
• Komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalšího jazyka výhodou)
• Výborná znalost práce na PC (internet, Office, zkušenost s administrováním stránek a znalost grafických programů výhodou)
• Vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz minimálně skupiny B

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:
1. Vyplněný formulář „Přihláška k výběrovému řízení“
2. Motivační dopis (maximálně jedna strana A4)
3. Strukturovaný životopis včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče
4. Koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 strany A4)
5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia v zahraničí nostrifikační potvrzení)
6. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 3. 4. 2023, případně dle dohody.

Kontaktní osoba: Ing. Iva Peitlová, oddělení školství, Městský úřad Jeseník, iva.peitlova@mujes.cz, tel.: 584 498 525.

Doručení přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek dne 10. 3. 2023 do 12:00 hodin (rozhodující je termín doručení).
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na ředitele/ku MKZ Jeseník“.
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně vráceny zpět uchazečům.

V Jeseníku 30. 1. 2023

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
 
Oznámení
 
Přihláška
 

Partneři

olomoucky_kraj.gif
olomoucky_kraj.gif
mesto_jesenik.gif
bannereuroregion1.jpg
bannerEuroregion1.jpg
woox-logo-black-cmyk-page-001.jpg
jeseniky_info.gif
vjesenikach.jpg
ndk-logoweb1.jpg
rozhlas-olomouc.gif
radiocas1.jpg
klasika-viva-22.png
klasterni-hs-22.jpg
filmovy_klub_logo.jpg
rodinne_pasy.gif
SUAP-logo.jpg
duhalogo.jpg
logo-KO.jpg
jeseniky_logobanner.jpg
logoVMJ2011.jpg
pll-200.jpg
minipivovarlogosmall.jpg
_logoJT.jpg
wazysmall.jpg
logo-katovna-s-ic.png
Logo-Slovansmall.jpg
bluessmall.jpg
zus-logo.jpg
tanecni_logo-banner.jpg
jesenicke-noviny.jpg
el-chorro-club.jpg
kontra.jpg
javornik.png
mks-javornik.jpg
sos-logo.png
idpasky.jpg
knj.jpg
kudyznudy-rgb.jpg