VODA - ZÁKLAD ŽIVOTA

aneb Putování po moravských řekách a vodních nádržích

V rámci přednášky Dušana Pořízky s velmi bohatou fotografickou dokumentací si prohlédneme a rozebereme detailně řeky Moravu, Bečvu, Dyji, Odru, Jihlavu, Ostravici, Moravici, Svratku, Desnou, Opavu a přehradní nádrže Novomlýnskou, Slezskou Hartu, Kružberk, Vranov, Dalešice, Šance, Žermanice, Brněnskou, Morávku, Plumlov a Dlouhé Stráně.

Podrobněji rozebereme, kde řeky pramení, kde se stékají a do kterého moře ústí. Ukážeme si největší zajímavosti povodí jednotlivých řek i vodních ploch. Řekneme si jací významní živočichové a rostliny se podél vodních toků vyskytují.
Kde jsou postaveny vodní elektrárny, přehrady, plavební kanály. Uvidíme rekreační plochy a účelové objekty na řekách i jezerech.

Samostatně se budeme věnovat povodním v roce 1997 a přijatým následným opatřením. A závěrem se zmíníme o projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe a Baťově kanálu.

Přednáška se koná v Hudebním sále Knihovny Vincence Priessnitze ve čtvrtek 14. 3. 2024 v 17 hodin 

Vstupné dobrovolné.
 

 

Čas a místo konání

14.03.2024
17:00
Hudební sál CSA (knihovna)