VERNISÁŽ VÝSTAVY: ZANIKLÁ SÍDLA MORAVY A SLEZSKA

Vernisáž výstavy Vlastivědného muzea Jesenicka.

Putovní výstava je výstupem projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“ a představí návštěvníkům zanikání sídel v moravsko-slezském prostoru, ať již z příčiny vysídlení původního obyvatelstva, či průmyslových, hospodářských a vojenských důvodů, rovněž pomocí 3D modelů, artefaktů ze zaniklých míst a multimediálních prvků.

Výstava bude k vidění od 28. září do 27. listopadu 2022 v Galerii Vodní tvrze.

Autoři: David Kovařík, Hana Vavrouchová a spol.

Vstupné: 60/30 Kč.

Vernisáž výstavy proběhne 27. září v 18 hod. ve Vodní tvrzi za účasti autorů výstavy a žáků Montessori třídy ze ZŠ Vápenná, kteří představí svůj projekt obnovy zaniklé vesnice Kamenná.

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Čas a místo konání