Dnes je 24.01.2021, svátek má Milena.

SOUTĚŽ K SVĚTELNÉ INSTALACI HVĚZDA

08.01.2021 15:30:47
SOUTĚŽ K SVĚTELNÉ INSTALACI HVĚZDA
Pravidla soutěže Hvězda Jeseník
PODMÍNKY A PRAVIDLA
 
 1. Pořadatelem soutěže na téma Hvězda Jeseník jsou Městská kulturní zařízení Jeseník.
 1. Soutěž probíhá od 7. ledna do 17. ledna 2021.
 1. Soutěžící mohou zaslat své fotografie k tématu světelné instalace Hvězda umělce Richarda Loskota, která je umístěna na Masarykově náměstí v Jeseníku. Soutěžící mohou téma zachytit i kresbou, malbou či jiným způsobem a výsledek následně vyfotit a zaslat.
 1. Fotografie je možné zasílat na adresu hvezda@mkzjes.cz nebo přes profil pořadatele na Facebooku: Kultura v Jeseníku.
 1. Počet snímků zaslaných do této soutěže jedním účastníkem je omezen na maximálně 3 fotografie. Snímek musí být ve formátu JPG a velikost nahrávaného souboru může být maximálně 1 MB.
 1. Výsledky soutěže budou oznámeny dne 20. 1. 2021. na  webu vyhlašovatele mkzjes.cz a také na FB Kultura v Jeseníku.
 1. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně prezentovány v rámci soutěžní galerie Hvězda Jeseník na stránkách, propagačních místech a internetových profilech pořadatele.
 1. Z doručených fotografií budou vylosováni vítězní autoři. Autoři vylosovaných snímků, kteří se umístí na 1. - 3. místě získají následující odměny: 1. místo – 3 vstupenky na filmy v Kině Pohoda v Jeseníku dle vlastního výběru vždy pro dvě osoby, 2. a 3. místo – plechový hrnek s motivem Jeseníků.
 1. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže fotografie, které nebudou splňovat podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být zejména takové záběry, které navádějí k užívání alkoholu či drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chování nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále např. fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých apod.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo zaslané fotografie užít při propagaci uměleckého díla či pořadatele a uveřejnit je v tištěných médiích, v elektronické podobě nebo na propagačních plochách pořadatele, a to bez nároku autora fotografie či jiného díla na honorář. Za tímto účelem je pořadatel oprávněn přiměřeným způsobem do fotografie zasáhnout, například umístěním textu či log partnerů, použít je na pozvánku k výstavě, na plakát či upomínkové a jiné podobné předměty. Pořadatel je oprávněn v těchto případech neuvádět jméno autora díla.
 1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat a že má rovněž příslušné souhlasy na fotografii portrétovaných osob. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
 1. Registrací do soutěže dává účastník pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pořadatel se zavazuje tyto údaje střežit a nezpřístupnit je nikomu třetímu pro jejich potřebu, související bezprostředně s pořádáním fotosoutěže.
 1. O námitkách či protestech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.
 

Podporují nás

Naše weby

Partneři