SOUDNÍ STÍHÁNÍ NACISTŮ A VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ NA JESENICKU 1945-1948

Přednáška Vlastivědného muzea Jesenicka.

Přednáška přiblíží průběh tzv. velké retribuce, tedy soudního stíhání nacistů a kolaborantů, na Jesenicku po druhé světové válce. Posluchači se seznámí s fungováním dobového retribučního soudnictví a s nejvýznamnějšími případy. Pozornost bude věnována poválečnému vyšetřování průběhu henleinovského povstání ze září 1938, stejně jako osudům obyvatel Jesenicka, kteří sloužili v řadách německého bezpečnostního aparátu.

Přednáší Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Vstup volný.

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka. 

Čas a místo konání