RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA: MALÍŘSKÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE

Na výtvarné dílně, která proběhne v návaznosti na výstavu malířky K. Čopjanové se naučíme některé základní technologické postupy, jako je namíchání vlastní barvy za pomoci anorganického i přírodního pigmentu, práce s přísadami ovlivňujícími vlastnosti barvy a další.
Vhodné pro dospělé a děti starší 10 let.
Vstupné: 70 Kč.
Nutná rezervace: galerie@mkzjes.cz, 775 787 006
Pořádají MKZ Jeseník.

Čas a místo konání