OBĚTI A PACHATELÉ ANEB KDYŽ VÁM DO ŽIVOTA ZASÁHNE TRESTNÝ ČIN

Setkání se zástupci Probační a mediační služby.

Na setkání se dozvíte například:

Co dělat, když se stanete obětí trestného činu? Jak Vám můžeme pomoci?

Jak probíhá trestní řízení? Kde hledat odbornou pomoc?

Jak se domluvit na urovnání vztahů či náhradě škody?

Jak pracujeme s pachateli trestných činů?

Vstup volný.

Pořádá Probační a mediační služba ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Čas a místo konání