NEJSTARŠÍ IKONOGRAFICKÁ ZNÁZORNĚNÍ LOKALIT JESENICKÉHO REGIONU

Přednáška Vlastivědného muzea Jesenicka.

Až s rozvojem lázeňství na sklonku první poloviny 19. století lze zaznamenat zvýšený zájem umělců o tento region a počet obrazových zachycení různorodých lokalit v našem okolí. Ty nejstarší však spadají do století předcházejícího, především díky topografickému dílu F. B. Wernera, a budou hlavním tématem přednášky.

Přednášející: Mgr. Jan Petrásek, historik VMJ

Vstup volný.

Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Čas a místo konání