Křest katalogu Historie Jesenicka ražená do kovu

23. duben 2024, 18.00 hod.   Rytířský sál Vodní tvrze
Křest katalogu Historie Jesenicka ražená do kovu

Jesenicko se od poloviny 19. století zapisovalo do povědomí nejen veřejnosti domácí, ale i evropské, ať už jako kraj spojující technický progres textilní výroby s proslulým lázeňstvím, či jako horský region nabízející relaxaci. Tomu odpovídal bohatý spolkový život jeho obyvatel. Vše našlo odraz v numismatických, medailérských a faleristických památkách, které se nacházejí ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka i spřátelených muzeí. Registrace těchto artefaktů (s hranicí roku 1989) vybízí k jejich poznávání a průběžnému doplňování.

Tohoto cíle se ujal emeritní archivář Květoslav Growka a historik VMJ Jan Petrásek, kteří sestavili výběrový katalog sbírek tohoto typu a na jehož křest vás Vlastivědné muzeum Jesenicka zve dne 23. dubna v 18 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku.

Autoři: Mgr. Květoslav Growka, Mgr. Jan Petrásek

Vstup volný

Čas a místo konání