KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY VÁCLAVA DVOŘÁKA

Představí se žáci ve hře na kytaru a příčnou flétnu.

Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
 

Čas a místo konání