KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGR. HANY VAŠÍČKOVÉ A MGR. JIŘÍHO SVOBODY

Představí se žáci ve hře na klavír, EKN a žáci sólového zpěvu.

Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
 

Čas a místo konání