KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MGR. FRANTIŠKA MECHA

Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, trombon a tubu.

Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.
 

Čas a místo konání