KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY MARIE ONDRYÁŠOVÉ A BC. MARTINY STEPAŇUKOVÉ

Představí se žáci ve hře na klavír.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Čas a místo konání