KONCERT ŽÁKŮ ZE TŘÍDY BCA. DANIELA BOTHA

Představí se žáci ve hře na housle a violu.
Pořádá ZUŠ Jeseník a SPU.

Čas a místo konání