Dnes je 18.01.2019, svátek má Vladislav.

NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE MKZ JESENÍK

23.08.2018 11:34:16
NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE MKZ JESENÍK
Rada města Jeseníku vyhlásila nové výběrové řízení na ředitele/ku Městských kulturních zařízení Jeseník. Kritéria výběrového řízení zůstávají stejná, zájemci se mohou hlásit do 21. září do 12 hodin.
 
Popis organizace:
Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace je kulturní organizací města Jeseníku. Zajištuje provoz Kina Pohoda, Divadla Petra Bezruče, Kaple (Průchodní ulice), Knihovny Vincenze Priessnitze a nově Centra společných aktivit - CSA, které je ve výstavbě. Na pozici budoucího ředitele kulturních zařízení města hledáme manažera kultury, který komplexně a kreativně uchopí kulturní a komunitní život.

Obsah práce:
• Zajišťování, zprostředkování, organizování a koordinování kulturních programů v Jeseníku
• Koordinace akcí ve všech zařízeních (divadlo, kino, zahrada Katovny, knihovna, Kaple, CSA) a spolupráce s dalšími organizacemi města
• Zajišťování, organizování a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit (divadelní předplatné, sezónní akce, klubová scéna, koncerty, workshopy, kultura školám a další)
• Zajišťování předprodeje vstupenek na kulturní a společenské akce
• Zajišťování optimální propagace akcí a dění
• Koordinace činnosti ostatních organizátorů v rámci možností na území města, především co se tyká systematického plánování a časového rozvržení pořádaných akcí
• Vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost spolků
• Vytváření podmínek pro rozvoj estetické výchovy a vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy, výstavy, apod. (např. výchovné pořady a koncerty pro školy)
• Provozování a správa jednotlivých budov (divadlo, kino, Katovna, Kaple, knihovna, CSA)
• Vedení týmu organizace. Organizace jednotlivých rolí v týmu a delegace úkolů
• Aktivní získávání finančních prostředků z regionálních, státních a evropských grantových programů
• Vytváření tvůrčích impulzů pro zlepšení činnosti organizace

Nabízíme:
• Kreativní práci a výzvu v nově sloučené příspěvkové organizaci města Jeseník
• Možnost seberealizace
• Perspektivní a stabilní zaměstnání
• Odpovídající platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. – zařazení 11. platová třída
• Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:
• Praxe v oboru managementu kultury / pořádání kulturních akcí min. 5 let
• Ukončené vysokoškolské vzdělání (manažerského či uměleckého směru výhodou)
• Manažerské schopnosti (především: delegace úkolů, organizační schopnosti včetně dovednosti dlouhodobě plánovat, samostatné rozhodování, znalost základů personalistiky, schopnost efektivně komunikovat v týmu a se zřizovatelem)
• Zkušenosti s vedením pracovního týmu v oblasti kultury
• Tvůrčí a koncepční myšlení
• Orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu (současné trendy, zdroje informací, potřeby různých cílových skupin)
• Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
• Zkušenosti se zpracováním žádostí o granty a řízením projektů, nejlépe v oblasti kultury regionální, státní nebo evropské úrovní výhodou • Znalost prostředí a regionu výhodou
• Komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalšího jazyka výhodou)
• Morální bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
• Výborná znalost práce na PC (internet, Office, zkušenost s administrováním stránek a znalost grafických programů výhodou)
• Vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz minimálně skupiny B

Předpoklady:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR, datum a podpis uchazeče (vzor přihlášky na www.jesenik.org v sekci Volná místa).

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:
1. Motivační dopis (maximálně jedna normostrana A4)
2. Strukturovaný životopis včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče
3. Koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 normostran A4), koncepce musí obsahovat vizi a celkovou koncepci kultury v Jeseníku, cíle a aktivity pro kulturní zařízení, náměty na nové činnosti, invence, návrh personálního zajištění atd.
4. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia v zahraničí nostrifikační potvrzení)
5. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1.11.2018, případně dle dohody.

Kontaktní osoba: Ing. Iva Peitlová, oddělení školství, Městský úřad Jeseník, iva.peitlova@mujes.cz, tel.: 584 498 142.

Doručení přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek dne 21.9.2018 do 12:00 hodin (rozhodující je termín doručení).
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na ředitele/lku MKZ Jeseník“.
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně vráceny zpět uchazečům.

V Jeseníku 21.8.2018

Ing. Jana Konvičková, starostka
 

Novinky

16.01.2019 13:23:38

POJĎ DO KULTURY!

21.12.2018 09:11:28

PF 2019

Dnes

Doporučujeme

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ

Zábava

Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ...

MEZI STRUNAMI S FRANTIŠKEM SURMÍKEM

Show

"Mezi strunami" jsou pravidelné hudební večery jesenického muzikanta Ondry Kozáka obohacené povídáním s výraznými osobnostmi Jesenicka a prostorem ...

SOS 33 - KONCERT

Koncerty

To je SOS 33. Tedy veřejná oficiálně-neoficiální oslava. Zvaní jsou všichni. Akusticky vystoupí kapela Fake Your Destiny | ex Shit Drive (alternative-rock ...

Podporují nás

Naše weby

Partneři