Dnes je 20.07.2018, svátek má Ilja.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE MKZ JESENÍK

26.06.2018 12:50:36
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE MKZ JESENÍK
Rada města Jeseníku vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Jeseník.
 
Popis organizace:
Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace je kulturní organizací města Jeseníku. Zajištuje provoz Kina Pohoda, Divadla Petra Bezruče, Kaple (Průchodní ulice), Knihovny Vincenze Priessnitze a nově Centra společných aktivit - CSA, které je ve výstavbě. Na pozici budoucího ředitele kulturních zařízení města hledáme manažera kultury, který komplexně a kreativně uchopí kulturní a komunitní život.

Obsah práce:
• Zajišťování, zprostředkování, organizování a koordinování kulturních programů v Jeseníku
• Koordinace akcí ve všech zařízeních (divadlo, kino, zahrada Katovny, knihovna, Kaple, CSA) a spolupráce s dalšími organizacemi města
• Zajišťování, organizování a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit (divadelní předplatné, sezónní akce, klubová scéna, koncerty, workshopy, kultura školám a další)
• Zajišťování předprodeje vstupenek na kulturní a společenské akce
• Zajišťování optimální propagace akcí a dění
• Koordinace činnosti ostatních organizátorů v rámci možností na území města, především co se tyká systematického plánování a časového rozvržení pořádaných akcí
• Vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost spolků
• Vytváření podmínek pro rozvoj estetické výchovy a vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy, výstavy, apod. (např. výchovné pořady a koncerty pro školy)
• Provozování a správa jednotlivých budov (divadlo, kino, Katovna, Kaple, knihovna, CSA)
• Vedení týmu organizace. Organizace jednotlivých rolí v týmu a delegace úkolů
• Aktivní získávání finančních prostředků z regionálních, státních a evropských grantových programů
• Vytváření tvůrčích impulzů pro zlepšení činnosti organizace

Nabízíme:
• Kreativní práci a výzvu v nově sloučené příspěvkové organizaci města Jeseník
• Možnost seberealizace
• Perspektivní a stabilní zaměstnání
• Odpovídající platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. – zařazení 11. platová třída
• Plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Požadavky na uchazeče:
• Praxe v oboru managementu kultury / pořádání kulturních akcí min. 5 let
• Ukončené vysokoškolské vzdělání (manažerského či uměleckého směru výhodou)
• Manažerské schopnosti (především: delegace úkolů, organizační schopnosti včetně dovednosti dlouhodobě plánovat, samostatné rozhodování, znalost základů personalistiky, schopnost efektivně komunikovat v týmu a se zřizovatelem)
• Zkušenosti s vedením pracovního týmu v oblasti kultury
• Tvůrčí a koncepční myšlení
• Orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu (současné trendy, zdroje informací, potřeby různých cílových skupin)
• Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
• Zkušenosti se zpracováním žádostí o granty a řízením projektů, nejlépe v oblasti kultury regionální, státní nebo evropské úrovní výhodou • Znalost prostředí a regionu výhodou
• Komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalšího jazyka výhodou)
• Morální bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
• Výborná znalost práce na PC (internet, Office, zkušenost s administrováním stránek a znalost grafických programů výhodou)
• Vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz minimálně skupiny B

Předpoklady:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR, datum a podpis uchazeče (vzor přihlášky na www.jesenik.org v sekci Volná místa).

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce:
1. Motivační dopis (maximálně jedna normostrana A4)
2. Strukturovaný životopis včetně: jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místa trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, přehled dosavadní praxe, datum a podpis uchazeče
3. Koncepci rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 normostran A4), koncepce musí obsahovat vizi a celkovou koncepci kultury v Jeseníku, cíle a aktivity pro kulturní zařízení, náměty na nové činnosti, invence, návrh personálního zajištění atd.
4. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování VŠ studia v zahraničí nostrifikační potvrzení)
5. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1.10.2018, případně dle dohody.

Kontaktní osoba: Ing. Iva Peitlová, oddělení školství, Městský úřad Jeseník, iva.peitlova@mujes.cz, tel.: 584 498 142.

Doručení přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek dne 23.7.2018 do 14:00 hodin (rozhodující je termín doručení).
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na ředitele/lku MKZ Jeseník“.
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně vráceny zpět uchazečům.

V Jeseníku 26.6.2018

Ing. Jana Konvičková, starostka
 

Anketa

NA KTEROU VENKOVNÍ AKCI SE LETOS TĚŠÍTE NEJVÍCE?

JESENICKO SE BAVÍ (499)
499

KONCERT PRO JESENÍKY (257)
257

FOLKOVÁ KATOVNA (219)
219

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY (216)
216

STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST (212)
212

OPEN AIR FLOORBALL CUP (101)
101

Doporučujeme

CHINASKI - PODZIMNÍ TURNÉ 2018

Koncerty

Jedna z nejúspěšnějších českých skupin Chinaski vydala v květnu 2017 desáté studiové album Není nám do pláče. Nahrávku, která vzniká v ...

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ 2018

Kultura

Zahajovací lekce proběhne v pondělí 24. září 2018 v 17.30 hodin v sále Pentagonu. Kurz je rozvržen do 12 lekcí + ...

Podporují nás

Naše weby

Partneři